XXVIII Ogólnopolski Turniej
na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

informuje o organizacji XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju,

który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Temat przewodni XXVIII edycji turnieju: Współczesna architektura

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w województwie zostanie powołana jedna komisja. Istnieje możliwość utworzenia komisji międzywojewódzkich. Szkoły, stowarzyszenia zawodowe lub inne organizacje zawodowe, zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.