Terminarz Turnieju

Terminarz, regulaminy, załączniki oraz inne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej: www.zsz5.edupage.org, zakładka Konkursy

Uwaga, wszystkie dokumenty do KGT we Wrocławiu należy przesłać pocztą oraz elektronicznie.